2012. április 16., hétfő

GCNAGO és a kincstúra

Az MGKE ( Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület) részt vesz az Unilever Magyarország által kezdeményezett aktivációban, melynek lényege a Flora nevezetű termékük népszerűsítése oly módon, hogy lehetőség szerint minél több embert mozdítson ki a természetbe, ezáltal jobban törődjenek az egészségükkel.  Ennek értelmében kiválasztásra került a Magyarországon elhelyezett geoládák egy része melyeket bevontak az akcióba. Az országban egyenletesen elosztott ládák a legérdekesebbek közül kerültek kiválasztásra , többek között az általam rejtett GCNAGO is bekerült ebbe az 'előkelő társaságba'.


Az akció 2012.április 16.-án indul és előzetesen némi helyszíni tevékenységre is szükség volt a 'kincsesládát' Flórásítani kellett.  Jelenleg a GCNAGO az egyetlen nevemen lévő és általam gondozott láda, mely a Zichy-kastély parkjában található.  
 A természetjárók által ez a terület is eléggé ismeretlen pedig a DDP regionális túramozgalom útvonala keresztezi a kastélyparkot is és a faluban több egyéb érdekes és értékes látnivaló is található. Egy rövid kis kirándulással ezt mind útba ejthetjük, érdemes.  
Kaposvár térségében is készítettem korábban új geoládákat  de a későbbiekben ezek gondozását már átadtam másnak. Örvendetes azonban, hogy az általam kiválasztott helyszíneket is érdemesnek találták bevenni ebbe az akcióba, így a jelenlegi ládagazda PeterPan kolléga végezte el a GCAPOS  valamint közösen csináltuk a  GCZS67 ládák 'flórásítását'.
Nágocs története:
A kedvező földrajzi adottságoknak köszönhetően a falu területe évezredek óta lakott hely. Már az őskori ember is megtelepült itt. Ezt bizonyítják a község határában feltárt kő-, bronz-, és vaskori leletek is. 1935-ben az i.e III. évezredből származó, újkőkori telep nyoma és egy kőbalta került elő. A 16X11 cm-es nyéllyukas kőbalta azt mutatja, hogy az itt élő ember már megtanulta a kövek csiszolását és átfúrását. Az i.e II. évezredben a bronzművesség elterjedése miatt a kőeszközök használata fokozatosan háttérbe szorult. 1858-ban három bronztálat találtak a szőlőhegyen, melynek korát akkor nem lehetett megállapítani. Érdekesség: az említett három bronztálat a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték, de sajnos elvesztek. Az i.e I. évezredben a vas felhasználásával jutott először az emberiség kezébe tömegesen előállítható és megbízható eszköz. Ebből az időből ismerjük először név szerint a Nágocs vidékén megtelepedett népeket: a keltákat és az illíreket. A lovakkal és harci kocsikkal rendelkező harcosok az i.e II. évszázadban nyomultak be a Délkelet-Dúnántúlra. Nágocson több lelet is őrzi a kelták emlékét: urnasír, fegyver, használati és dísztárgyak. Az urnasír 1927-ben került a felszínre. A kelták erdetileg csontvázas sírokba temetkeztek, a hamvasztást a leigázott illírek hatására terjedt el a hódítók között. Az elégetett halott maradványait nagyobb urnába gyűjtötték. Az urna mellé egy cserépedényt is helyztek, amelybe vagy a halott értékeit vagy élelmet raktak. A nágocsi edény fazekaskoronggal készült, alacsony vállú, széles szájú és kihasasodó formájú volt. Két vaskardot is tettek a sírba, az egyiket érdekes módon kétszer is meghajlították, a kardhoz csavart kardkötő lánc is tartozott.
A 20. század elején báró Rubidó Zichy Ivánnak volt itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melynek földszintes része régibb építésű, míg az emeletes részt Zichy Nepomuki János 1820 körül építtette. A 20. század elején itt majd 2000 kötetes régi könyvtár is volt, a Zichy, az Erdődy és Rubidó családok egykorú arcképfestményeivel, régi berakott és faragott bútorokkal, régi ezüstveretű török nyergekkel és lószerszámokkal.
(Forrás: wikipedia.hu)
Zichy-kastély:


A Zichy család barokk stílusú kastélya 1714-ben épült meg majd az 1830-as években a földbirtokos emeletet építtetett a kúriára, és klasszicista stílusban átalakította.
A kastély értéke volt többek között könyvtára is, amely 1945 után elkallódott, sorsa ismeretlen. Maga az épület is több használó kezébe került. Volt itt iskola, tsz-iroda, orvosi rendelő, gyermekotthon, közben az épület külső és belső állaga egyre romlott.

A Zichy-család mauzóleuma:
A romosodó és persze kifosztott síremlék a kastélypark felső részén ar erdőben található, érdemes felkeresni.Az üresen maradt s pusztuló műemlék épület hasznosítását Zichy László, a Nágocsi Zichy Kastély Kft ügyvezetője, többségi tulajdonosa vállalta a család összefogásával.
Zichy László:
"Zichy Ádám volt a család egyik kiemelkedő alakja, mondja egyik őséről Zichy László (éppen arról, aki a nágocsi kúriát építtette 1711-ben, aztán mellé a kastélyt már József és csak 1929-ben „olvasztották össze” a két épületet), a nemesi família hús-vér leszármazottja, az állami tulajdonú nágocsi ősi birtok vagyonkezelője – papíron hatvan esztendő időtartamra –, ha úgy tetszik, kastélyura.
Órákig tudná sorolni a családfa nevezetesebb szereplőit és történeteiket: Zichy Károly hadügyminiszter és országbíró a király után az első ember volt az országban. Ödön expedíciót finanszírozott az északi sarkkörre, ahol a Ferenc József-föld egy részét azóta Zichy-földnek hívják. Ferenc püspök és főispán volt egyszerre, Antal Zalán van eltemetve...
A családi címerben szarvasagancsok között kereszt, ami valószínűsíti, hogy Erdélyből jöhettek a Zichyk, akikről 1260-ból olvasható az első írásos dokumentum. Némely ősök később a török elleni harcokban szereztek elismerést, grófi címet, Zichy László fejébe is vette, hogy három kastélyszobában kiállítást rendez be a magyarok hősi helytállásáról a törökkel vívott csatákban.
Büszke az ősökre Zichy László, akinek grófok ivadékaként első „élménye”, négyévesen az volt, mikor egy alföldi tanyán a liba ólat jelölték ki a család szállásául...
Atomfizikából diplomázott, majd pszichológusnak tanult, külföldön is szívott magába tudományt, Krakkóban meg már maga okította a pszichológusokat. Végül a vidékfejlesztésnél állapodott meg, a rendszerváltás után még minisztériumi háttérintézmény alapítását is vezette. Vidékfejlesztési programját máig fejlesztgeti ( Nágocs és térsége a „kísérlet” alanya), s rendszeresen publikál a témában."
(Forrás: sonline.hu)
  
Zichy-kastély parkja:

A parkban több termetes fa található, közülük a legszebbek a fekete diók, a magas kőrisek, a szivarfák, a tiszafák, a platánok és a magas kőrisek, de van itt egy-egy hatalmas gyantás cédrus és mamutfenyő is. A legidősebb fák kora meghaladja a száztíz évet.
Nepomuki Szent János-szobor:


A Zichy-kastély főkapujánál áll Nepomuki Szent János 1787-ben készült késő barokk szobra.
Római katolikus templom 


1757-ben Zichy József építtette, később báró Rubidó Zichy Iván restauráltatta és új toronnyal látta el.
(Forrás: GCNAGO)

Nágocs: GCNAGO Flórásítás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése