2017. június 18., vasárnap

Kőkút - Törökvár - Mike

A TTSE túrája ismét megmutatott egy  szép és nagyon kevéssé ismert helyet megyénkben , - a Mike közelében lévő Törökvárat. Somogy földvárakban gazdag megye, és múltunk ezen látványos emlékei mégis elfelejtődnek, igaz focizni nem lehet bennük. Szabó 2 Laci 18 fős csapata Kőkútig buszozott, a kis településből nem sokat láttunk, gyorsan bevettük magunkat Belső-Somogy erdeibe. Egy szép keresztre még volt időnk aztán sok kutya üdvözölt bennünket , és legalább volt lehetőségem a Dazer II működésének ellenőrzésére is.
A homokos úton É-felé hagytuk el a falu. Több érdekes és illatos növényt, virágot is láttunk, és sok elpusztult tanya helyet is. Az erdőben magányosan álló kőkereszt, vagy Alsógyócs elhagyatott temetője az érdekes kerek sírkövekkel mind megnézésre érdemes.  
A homokos, de most  jól járható széles utakon gyorsan a vár közelébe kerültünk, és a Laciék által korábban már felderített ösvényeken gyorsan megtaláltuk a vár hatalmas sáncárkait. Meglepően jól megmaradt látványos hely ez egészen közel Mike településhez.


A vár területén pihengettünk, ettünk, ittunk amikor hatalmas recsegéssel, ropogással kidőlt egy elszáradt fa amely már röptében a közeli fákon több darabra tört. Persze volt kiabálás, és többen arrébb is mentek, de Tibort ez nem zavarta, pedig bőven lett volna ideje arrébb lépni, de Ő továbbra is békésen oltotta szomját és éhségét amikor a jobb kezét a zuhanó fa eltalálta.
A felületi sérülés nem volt jelentős, de a karja jól bedagadt a keresztbe kapott ütéstől, a túravezető többször is felhívta a figyelmét, hogy ha hazaért mutassa meg orvosnak!

Hivatalos, egyesületi túrán a felelősség minden tekintetben a túravezetőé! Természetesen az is elvárható, hogy ezt a túratársak tudják, és tartsák is tiszteletben az esetleges kéréseit, vagy utasításait.

"A túrán mindenki saját felelőségére  vesz részt, az Egyesülettől kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető."

Sajnos, mostanában sokan kezdik azt gondolni, hogy egy ilyen mondattal minden felelősséget áthárítanak, pedig nem!  A gondokat mindig könnyebb megelőzni mint utólag esetleg a bíróságon megmagyarázni.

Tovább is álltunk és a közeli Mike felé indultunk ahol először a Somssich grófok egykori mauzóleumának tóparton álló  maradványait, majd a romos kastélyukat is megnéztük.


Jó magyar szokás szerint pusztuló műemlékeink sorát gyarapítják ezek az egykor nagyon látványos épületek is. (A szintén Somssich-birtok Szarkavárnak több szerencséje volt.) 
A kastély egykori parkjának néhány hatalmas példánya még áll és remélhetőleg még sokáig láthatjuk majd.
A kellemes kora nyári időben szép túra volt és a 10 km-es mozgás mellett aki akart szellemileg is gyarapodhatott hiszen  R.P nevezetes mondása erre a túrára nagyon érvényes volt!

Köszönöm a túrát! 


"sohasem tudtam megérteni azokat, akiknek csak az a szép, ami messze van, és érdektelennek, unalmasnak tartják azt ami itthon van, bár rendszerint éppen ezek azok akik nem is tudják mi van itthon"                      


Kőkút nevét 1893-ban említették először. A település ekkor alakult a kivágott erdők helyén. Alsótapazd neve már a középkorban is ismert volt Tapazd néven. Gyöngyöspusztán áll a Festetics-kastély, melynek déli szárnya a nagykanizsai postaút lóváltó állomásának romjaira épült. Jelenleg szociális otthonként működik. Itt található az ország egyik legöregebb tiszafája
Törökvár
Mike község templomától DDNy-ra 1,25 km-re, a Nagyállás felé vezető földúttól Ny-DNy irányban 700 méterre, az erdő mélyén van a vár alacsony dombja. A vár nagyjából kerek dombot jelent. É felől vizenyős sík terület, D felé kissé dombosabb rész következik. Ennek megfelelően É felől csak egy mocsaras árok, D felől azonban kettős árok, köztük egy magas sánc védte. Teljes területe 130x85 m, 0,78 ha. Belső területe 70x55 m, 0,7 ha.
Történeti adatot nem ismerünk, jellege alapján középkori. Kocztur Eva feljegyzése szerint ennek tégláiból uradalmi épületet emeltek.
 Mike
A falu története egészen a korai időkre nyúlik vissza, amire a környéken talált avar, kelta, római és a honfoglalás korából származó leletek utalnak. Az első írásos feljegyzések 1213-ból valók, és Mica néven említik a települést, amely kétszáz évvel később már a vránai perjelség birtoka volt. Az 1554-es török adójegyzékben Miske alakban szerepelt, igaz, akkor mindössze öt házat írtak össze. Idővel a hódoltsági harcok következtében teljesen elnéptelenedett a falu, mely 1745-ben a Somssich család birtokába került. A 19. században két alkalommal telepítettek be német, később pedig magyar családokat a községbe. 1821-ben épült fel a ma is álló Somssich-kastély, melynek grófi birtokosa 1838-ban alapította az iskolát, amit fél évszázad múlva még két tanteremmel bővítettek. Abban az időben mezővárosi rangja volt a településnek, amely már a 18. század közepén évi hat vásár tartására kapott engedélyt. A 19. századi Mike 1290 lakójából 997 volt németajkú. Már 1907-ben óvodát létesítettek, s az 1920-as évek földreformja kapcsán többször osztottak földet a parasztoknak.
A 20. század első évtizedeiben a népesség megközelítette a kétezret, megélénkült a közélet: működött a kaszinó, a tűzoltóegylet, a lövészegyesület, a gazdaszövetség, az önsegélyző- és hitelszövetkezet. Az első világháború 35 áldozatot követelt, a második 88-at. Nevüket márványtáblán örökítették meg a katolikus templom falán. A háború után három németajkú családot telepítettek ki Németországba. Az itthon maradottak házát és földjük egy részét elvették, a német nemzetiségű rokonságot összeköltöztették. Az elvett házakat és földeket a Felvidékről áttelepített magyaroknak adták. A földosztás során 137 mikei jutott földhöz. Önálló közigazgatást kapott a falu, 1950-ben megalakult a községi tanács, két évvel később pedig a termelőszövetkezet is, amely az idők folyamán sokat változott. Ma Mike Szövetkezet néven működik, legfontosabb tevékenysége a burgonyatermesztés. A hatvanas években saját orvosi körzetet kaptak, egészen a körzetesítésig. 1977-ben megszűnt a település önállósága, s ekkortól még a régi hagyományokkal rendelkező iskola felső tagozata is Kadarkúthoz került. A rendszerváltáskor újból önállósodhatott a falu, s 1990-ben megalakult a mikei önkormányzat, létrejött a polgármesteri hivatal.
A falu közigazgatási területén négy műemléki védettségű épület található: a romos Somssich-kastély, egy szintén romos, 19. századi magtár, egy Szent Vendelt ábrázoló szobor 1898-ból és a lakott területen kívül, egy tó partján álló elhagyatott Somssich-mauzóleum.
Mike nevezetes még arról is, hogy 1944. május 3-án itt hullott le a mikei meteorit.


Még több fotó, katt a kis képre:
Kőkút - Törökvár - Mike

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése