2006. február 4., szombat

Bárdudvarnok - Bánya

Kaposvár és Nagykanizsa felől a Kaposfő és Kaposmérő közötti  elágazásnál délre fordulva érhető el a település a legjobb minőségű uton , de Szenna községből  Kaposszentbenedeken keresztűl  a legszebb Nyugat Zselici területet érintve is megközelíthatő Lipótfán keresztűl. Természetesen több turista út is rendelkezésünkre áll ezek közűl a Patca irányából érkező sárga sáv jelzés a legszebb.Bárd nevével először egy 1229-ből származó okiratban  találkozhatunk. Utolsó nagyobb birtokos a dr. Goszthonyi Mihály, a gróf  Somssich Géza és a Petracsek család volt. A község határában lévő Baráthegyen állt, és a XVI. században pusztult el a bencés rendi prépostság.  A jelenlegi közigazgatási egységet több apró falu (Bánya, Bárd, Bárdibükk, Csermány, Kaposdada, Kaposdada-alsó, Kaposdada-felső, Kaposszentbenedek, Kopaszhegy, Lipótfa, Mihálypuszta, Nagypuszta, Olajhegy, Szendihegy, Szendpuszta, Öregzsippó, Újzsippó) összefogása alkotja. Ezek a  kis falvak sokáig önálló településként éltek, majd a XIX. század közepén  megkezdődött az egyesülésük. A Bárdurvarnok elnevezés csak 1908 óta  használatos.
            Az utóbbi tíz év emberi összefogása tette ezt a kistérséget a  szabadidő változatos és kulturált eltöltésére alkalmas területté. Bárdibükkön nemzetközi hírű üvegszimpóziumot tartanak minden évben. Kaposszentbenedeken a XVI. századbeli kolostor romjai mellett pár éve bencés apácazárda épült. A lakott területet Szenna irányába elhagyva a Petörke-völgyi víztározó a víz  szerelmeseinek nyújt kikapcsolódást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése